Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.2.2020

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.2.2020.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sofia Julin ja Jarkko Hovilainen (varalle Niina Selin).