Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.2.2020

§ 13 Raitiotien liikennöinti ja palvelutaso 9.8.2021 alkaen 

TRE:1084/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten osalta. Jolila on 11.4.2019, § 27, hyväksynyt joukkoliikenteen linjastosuunnitelman 2021. Suunnitelmaan sisältyivät raitiotielinjat 3 Hervantajärvi - Pyynikintori ja 4 TAYS, Kaupin Kampus - Pyynikintori. Päätöksessä molempien raitiotielinjojen palvelutasotavoitteksi on määritelty luokka 6, eli Nysse-alueen paras palvelutaso.

Linjastosuunnitelma 2021 päätöksen jälkeen Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt 4.11.2019, § 472, raitiotieradan rakentamisesta Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto - Tampereen valtatie ja että raitiotielinja Tays keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle. Keskeinen aikataulutavoite on, että raitiotieliikenne Hatanpään haaran pohjoisella osuudella alkaa samanaikaisesti rakenteilla olevan osan 1 kaupalliselle liikenteen avaamisen kanssa eli 9.8.2021.

Kaupunginhallituksen päätös edellyttää muuttamaan joukkoliikennelautakunnan 11.4.2019 päätöstä raitiotielinja 4 reitin osalta. Samalla on tarpeen tarkentaa päätöstä raitiolinjoilla tarjottavasta palvelutasosta. Raitiotien liikennöintiallianssin tehtävänä on määrittää liikennöinnin vuosien 2021 ja 2022 tavoitekustannus siten, että se on käytettävissä keväällä 2020 kaupungin talousarviovalmistelun prosessiin. Raitiolinjojen palvelutason vahvistaminen jo tässä vaiheessa, samalla tarkkuudella kuin bussiliikenteeseen tehdään liikennöintikausittain, lisää tavoitekustannuksen laskentatarkkuutta. Lisäksi palvelutaso, käytännössä liikennöintituntien määrä, vaikuttaa raitioliikenteen henkilöstötarpeeseen ja siten rekrytointien suunnitteluun.

Raitioliikenteen palvelutasopäätöksen taustalle on laadittu yksityiskohtainen vaunukiertosuunnitelma ja tarkasteltu bussiliikenteen nykyisiä matkustajamääriä raitiolinjojen reiteillä. Näiden pohjalta esitetään linjalle 3 Hervantajärvi - Pyynikintori laajempia liikennöintiaikoja kuin linjalle 4 Kaupin kampus (TAYS) - Sorin aukio. Linjalla 3 liikennöitäisiin 7,5 min vuorovälillä myös sunnuntaisin. Linjan 4 vuoroväli sunnuntaisin olisi 15 min. Muina viikonpäivinä molempien raitiolinjojen vuoroväli olisi 7,5 min. Varhain aamulla ja myöhään illalla liikennöitäisiin harvemmalla vuorovälillä.

Liikennöintiajat, vuorovälit ja linjareitit käsittävä raitioliikenteen palvelutasosuunnitelma on pykälän liitteenä.

Suunnittelussa on käyty läpi myös eri vaihtoehdot liikennöidä kaupallista liikennettä Hermiankadun pysäkille. Tarkastelun pohjalta esitetään, että kokonaisuuden kannalta järkevintä on aloittaa kaupallinen liikennöinti Hermiankadulle siinä vaiheessa, kun Hervannan ja keskustan välillä ruuhka-aikojen matkustajamäärän kasvun vuoksi ryhdytään liikennöimään 5 min vuorovälillä. Mikäli liikennöinti Hermiankadulle aloitettaisiin aiemmassa vaiheessa, ei raitiotien palvelutaso Etelä-Hervannassa ja Hermiankadulla vastaisi raitiotiejärjestelmällä tavoiteltavaa laatutasoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva raitioliikenteen palvelutasosuunnitelma noudatettavaksi 9.8.2021 alkaen.

Tiedoksi

Tampereen Raitiotie Oy / Pekka Sirviö, VR-Yhtymä Oy / Vesa Rauhala, Ville-Mikael Tuominen