Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.2.2020

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

 

Joukkoliikennejohtaja
§ 3 Junapilotin ennakkomarkkinoinnin ja lanseerauksen hankinta, 06.02.2020
§ 2 Liikennöintikustannusten tarkistaminen ajalla 1.1.-31.3.2020, 27.01.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.