Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Talviliikenne 2019-2020

- Linjasto 2021 - tilannekatsaus

Kokouskäsittely
Suunnittelija Leena Huhtala oli asiantuntijana paikalla Linjasto 2021 - tilannekatsauksen ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)