Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraava viranhaltijapäätöst:

Joukkoliikennejohtaja
§ 29 Joukkoliikenteen akkukäyttöisten pysäkkinäyttöjen hankinta Axentia Ab:lta, 26.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjaista ilmenevää päätöstä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)