Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.4.2019

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 29.4.2019

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Haukka ja Elina Järvenpää (varalle Ilkka Hjerppe).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aki Leppänen ja Miia Rajala (varalle Ilkka Hjerppe).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)