Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.4.2019

§ 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Joukkoliikennejohtaja
§ 12 Raitiotien liikennöinti- ja toimivuustarkasteluiden tilaaminen, 09.04.2019
§ 13 Joukkoliikennepalvelut 1/2018 K49 optioiden käyttöönotto, 16.04.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)