Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

- Linjasto 2021 - suunnittelun tilannekatsaus, Juha-Pekka Häyrynen

- Lähiraideliikenteen tilannekatsaus, Mika Periviita

- Raitiotien operoinnin hankinnan tilannekatsaus, Mika Periviita

Kokouskäsittely

Lautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden suunnittelija Leena Huhtalalle Linjasto 2021 - sunnittelun tilannekatsaus käsittelyn ajaksi. Hän oli asiantuntijana paikalla ja poistui enne päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)