Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 30.4.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Järvenpää ja Kirsikka Siik (varalla Matti Rainio).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulrika Wallen ja Kirsikka Siik (varalla Matti Rainio).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)