Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 30 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset syyskaudella 2018  

TRE:7209/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Ilpo Pyymäki, puh. 040 538 6395, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset syyskaudella 2018 pidetään pääsääntöisesti Tammerkoski-salissa seuraavasti:

keskiviikko 29.8.2018 klo 16.00

torstai 13.9.2018 klo 16.00

keskiviikko 31.10.2018 klo 16.00

keskiviikko 28.11.2018 klo 16.00

torstai 20.12.2018 klo 16.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)