Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.10.2019

§ 72 Joukkoliikenteen taksat 2.1.2020 alkaen

TRE:6546/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteessä on käytössä vyöhykkeisiin perustuva lippu- ja tariffijärjestelmä. Joukkoliikenteen päälipputuotteet ovat kerta-, arvo- ja kausiliput. Niitä voi ostaa haluamalleen määrälle vierekkäisiä vyöhykkeitä. Matkojen hinnoittelu perustuu vyöhykkeiden määrään ja jokainen lipputuote sisältää vähintään kaksi vierekkäistä vyöhykettä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.9.2019 talousarvion vuodelle 2020. Talousarvio noudattaa kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Talousarvioon sisältyy noin 4 prosentin suuruinen joukkoliikenteen taksojen nosto. Taksojen korotus on perusteltua kohdentaa koko toimivalta-alueelle eli 2-6 vyöhykkeen lipputuotteisiin. Kolmen tai useamman vyöhykkeen 30 vrk:n kausi- tai arvolippuja ei ole korotettu vyöhykemallin voimassaoloaikana 6.6.2016 lähtien.

Arvolippuja esitetään korotettavaksi 2-5 vyöhykkeillä 1 - 4,8 prosenttia. 6 vyöhykkeen arvolippujen hintaan ei esitetä muutoksia. Eniten käytetään 2 vyöhykkeen arvolippuja ja niitä korotetaan 3 prosenttia. Esimerkiksi kahden vyöhykkeen aikuisten ikäryhmän arvolippu maksaisi 2.1.2020 alkaen 2,04 euroa eli 6 senttiä enemmän kuin tällä hetkellä.

30 vrk:n kausilippuja esitetään korotettavaksi vyöhykemäärästä riippuen 3,7 - 6,4 prosenttia. Eniten käytettyjä 2 vyöhykkeen lippuja korotetaan 3,7 %.  Esimerkiksi kahden vyöhykkeen aikuisten ikäryhmän 30 vrk:n lippu maksaisi 2.1.2020 alkaen 55 euroa eli 2 euroa enemmän kuin tällä hetkellä.

360 vrk:n kausi- eli vuosilippuihin esitetään kaikille vyöhykemäärille noin 4 %:n korotus. Esimerkiksi kahden vyöhykkeen 360 vrk:n aikuisten ikäryhmän lippu maksaa 2.1.2020 alkaen 395 euroa eli 15 euroa enemmän kuin tällä hetkellä.

Seniorireiden (65 vuotta täyttäneet) arvolipun keskipäivän (klo 9-14) hintaa esitetään korotettavaksi vastaavasti kuin muun ajan matkustuksen hintaa eli 5-15 senttiä vyöhykemäärästä riippuen. Esimerkiksi kahden vyöhykkeen arvolipulla senioreiden keskipäivän hinta olisi 2.1.2020 alkaen 1,10 euroa, kun se tällä hetkellä on 1,04 euroa.

Kahden vyöhykkeen alueelle myytävään 90 vrk:n kausilippuun esitetään 5 euron korotusta. Esityksen mukaisesti kyseisen lipputuotteen hinta olisi 137 euroa 2.1.2020 alkaen.

Mobiilikertalipun hintaa lasketaan kaikissa ikäryhmissä ja vyöhykevariaatioissa 10 prosenttia. Esimerkiksi 2 vyöhykkeen aikuisten mobiililippu maksaa 2.1.2020 alkaen 2,70 euroa nykyisen 3 euron sijaan.

Muutosta ei esitetä käteisellä maksettaviin kertalippuihin, vuorokausilippuihin, Nysse+VR 30 pv - lipputuotteisiin eikä yölisään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteessä 1 esitetty lipputuotteiden hinnasto 2.1.2020 alkaen. Lisäksi arvolippujen hinnoitteluun sidottuihin perusopetuksen koululaislippuihin tehdään 4 prosentin korotus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.