Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.10.2019

§ 74 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Joukkoliikennejohtaja
§ 22 Uudistuvan joukkoliikennekokonaisuuden palvelumuotoilu, 12.09.2019
§ 23 Linjan 115 liikennöinti ajalla 01.01.2020 - 31.05.2020, 23.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.