Tarkastuslautakunnan I-jaosto, kokous 27.11.2018

§ 7 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan I-jaosto myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa johtaja Teppo Rantaselle, Business Tampereen ja Visit Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksiselle, apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäelle ja markkinointipäällikkö Iina Ojalalle.