Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 81 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttulalle ja strategiajohtaja Reija Linnamaalle pykälän 82 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.