Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 84 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri v. 2019

TRE:170/01.02.00/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä olevat muutokset sidonnaisuusilmoituksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutokset sidonnaisuusilmoituksiin, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Esa Kanerva ja Peter Löfberg ilmoittivat olevansa esteellisiä oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 1 kohdan perusteella. Kanerva ja Löfberg poistuivat oman ilmoituksensa käsittelyn ajaksi.