Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 86 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

TRE:163/00.01.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava asia:

Kaupunginvaltuusto 19.8.2019 § 107 Tarkastuslautakunnan täydennysvaali.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.