Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 83 Tilintarkastuspalveluiden option käyttö v. 2020 kaupungissa ja tytäryhteisöissä

TRE:5533/02.07.01/2019

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 19.3.2018 § 60 kaupungin ja konserniyhtiöiden tilitarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Hankinnan sopimuskausi koski vuosien 2018 - 2019 tilintarkastusta lisättynä yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuuksilla.

Tehdyn sopimuksen mukaan optiokausien käyttäminen tulee päättää tilintarkastusvuotta edeltävän syyskuun aikana. Valtuuston päätöksessä tarkastuslautakunta oikeutettiin päättämään tilintarkastusta koskevista optiovuosista.

Sopimuksen mukaan tilintarkastuspalvelujen hinta on ollut kiinteä vuosina 2018 ja 2019. Näiden vuosien jälkeen hinnan tarkistuksissa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohtaa 9. Tämän mukaan hinnanmuutos voi perustua yleiseen kustannuskehitykseen.

Kaupungin toimintaa on organisoitu vuodesta 2018 lähtien uudelleen mm. siten, että vuoden 2019 alusta Tampereen Voimia Liikelaitos on yhtiöitetty ja päätösten mukaan Tampereen Infra Liikelaitos yhtiöitetään 1.1.2020.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ltä on pyydetty tarjousta option käytöstä vuodelle 2020. Tarjous on esityslistan liitteenä.

KPMG:n tarjouksessa päivähintoihin esitetään kahden prosentin korotusta. Esitys perustuu Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin (69,70 Laki, laskenta ja konsultointi) muutokseen. Hintojen osalta tarjous koskee myös tytäryhteisöjen tilintarkastusta.

Lisäksi kahden liikelaitoksen yhtiöittäminen vähentää kaupungin tilintarkastukseen käytettävää aikaa yhteensä noin 12 päivää. Kaupungin tilintarkastuksen laajuus olisi 158 päivää vuonna 2020.

Hinnanmuutos on perusteltu ansiotasoindeksin muutoksella, minkä voidaan katsoa olevan realistinen ja sopimuksenmukainen esitys. Myös tarkastuksen laajuuden muutos on linjassa aiempien vastaavien muutosten kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastuspalvelujen option käytön ja KPMG Oy Ab:n esittämät muutokset hinnoitteluun kaupungin ja tytäryhteisöjen osalta vuodelle 2020 sekä hyväksyy tilintarkastuksen laajuuteen esitetyt muutokset kaupungin osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen