Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Päätöspöytäkirja 2017 

TRE:8810/00.00.03/2016

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh.050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut seuraava viranhaltijan päätöspöytäkirja vuodelta 2017:

- kaupunginreviisori Erja Viitala 16.6.2017 § 1 Kaupunkitarkastajan määräaikaisen toimen täyttäminen tarkastustoimessa

 Päätöspöytäkirja on luottamushenkilöiden nähtävänä esityslistan yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta ei ota pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.