Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hursti ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Reima Lampinen ja Ilkka Veiström).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.