Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Tampereen yliopiston arvioinnin erikoiskurssin opiskelijoiden tuloksellisuusarviointi 

TRE:8931/12.01.02/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta ja tarkastustoimi ovat tehneet yhteistyötä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa. Julkisen talousjohtamisen vaihtuvasisältöinen kurssi on kuluvana syksynä järjestetty arvioinnin erikoiskurssina, jonka tavoitteena on syventää julkisen toiminnan tuloksellisuusarvioinnin osaamista. Arviointi tehtiin Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikohteista.

Opintojaksolle valitut opiskelijat on jaettu kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä on saanut arvioitavakseen tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisen arvioinnin. Arvioinnin kohteet ovat lasten ja nuorten suun terveydenhuolto ja äitiys- ja lastenneuvolatoiminta. Arviointi on tehty arvioinnin laatuohjeen mukaisesti ja tarkastustoimi on ohjannut opiskelijoiden työtä. Opiskelijat tulevat tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään arvioinnin tulokset ja tarkoitus on, että työt liitetään osaksi vuoden 2017 arviointia arviointikertomukseen.

Opiskelijat ovat tuottaneet kummastakin aiheesta arviointimuistion sekä arviointikertomustekstin. Koska vuosi ei vielä ole lopussa, tulee lopulliseen arviointikertomustekstiin vielä lisätä keväällä 2018 tarvittavat vuoden 2017 lopulliset tiedot, joita ei vielä tässä vaiheessa ole.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2017 arviointikertomusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.