Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017 

TRE:954/00.01.03/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava asia:

Kaupunginvaltuusto 20.11.12017 § 315 Tarkastuslautakunnan täydennysvaali vaali.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.