Tarkastuslautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tilapäisen puheejohtajan valinta 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sekä puheenjohtaja Peter Löfberg että varapuheenjohtaja Esa Kanerva olivat poissa kokouksesta. Hallintosäännön 130 §:n mukaan sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa tai esteellisiä jossakin asiassa valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Luoto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.