Tarkastuslautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tarkastustoimen vuoden 2018 toimintakertomus 

TRE:992/00.01.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastustoimessa on vuosittain laadittu toimintakertomus, johon on merkitty tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen oleellisimmat tapahtumat ja tilastotiedot kuluneen vuoden ajalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tarkastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.