Tarkastuslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Takala ja Anne Sällylä (varalle Auli Korhonen ja Sampsa Rantanen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.