Tarkastuslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tarkastuslautakunnan työohjelma syyskaudelle 2018 

TRE:4316/00.05.00/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala, puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointiohjelman syyskaudelle 2018 suunitteluseminaarissa 13.6.2018. Arviointiohjelma syyskaudelle 2018 noudattaa nelivuotiskauden suunnitelmaa ja arviointiohjelmaa on täsmennetty arviointikohteiden osalta.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työohjelman syyskaudelle 2018. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat