Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 127 Luottamushenkilöiden hallintoseminaari

TRE:5353/01.04.01/2019

Perustelut

Konsernihallinnon hallintoyksikkö järjestää kaupungin luottamushenkilöille hallintoseminaarin, joka on tarkoitettu myös tarkastuslautakunnan jäsenille. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta päättää jäsentensä osallistumisesta tarvittaviin koulutus- ja opintotilaisuuksiin kaupunginhallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti.

Hallintojohtaja Heli Hirvelä:

"Valtuuston toimikauden puolessa välissä on hyvä syventyä hallinnon erityiskysymyksiin ja käydä yhteisiä toimintatapoja läpi. Esitän, että järjestetään hallintoseminaari luottamushenkilöille. Hallintoseminaariin kutsuttaisiin valtuutetut ja yksi varavaltuutettu jokaista ryhmän alkavaa kymmentä valtuutettua kohden, valtuustoryhmän sihteerit, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet."

Hallintoseminaari on tarkoitus pitää Vapriikissa 3.12.2019 kello 12 - 15. Seminaarin kustannukset muodostuvat tilavuokrasta ja tarjoiluista sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksista ja matkakustannuksista.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus. Muita kuntia edustavien luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113132, Lautakunnat yhteiset, sisäinen tilaus 26298.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan luottamushenkilöiden hallintoseminaariin Vapriikissa 3.12.2019 kello 12 - 15.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.