Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 125 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reima Lampinen ja Heikki Luoto (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Esa Kanerva).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.