Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 126 Tarkastuslautakunnan itsearviointi

TRE:5702/00.05.01/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta kehittää toimintaansa tekemällä arvioinnin omasta toiminnastaan. Kysely toteutetaan kaupungin käytössä olevalla Zef-työkalulla, jolloin vastaukset annetaan anonyymisti. Vastauksia ei saada lainkaan, mikäli vastaajia on vain kolme tai vähemmän. Kysely lähetetään tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille.

Kysely toteutetaan viikon 39 aikana. Yhteenveto tuloksista käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa 29.10.2019 ja päätetään kehittämistoimista.

Itsearviointia varten on valmisteltu kysely, joka on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta tekee esitetyn itsearvioinnin ja hyväksyy liitteenä olevan kyselyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Käydään läpi kyselyn tulokset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta käsittelee itsearvioinnin yhteenvedon ja valitsee toiminnan kehittämisen painopisteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.