Tarkastuslautakunta, kokous 14.8.2018

§ 62 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummolalle pykälän 63 käsittelyn ajaksi sekä JHT, KHT Mari Säynätjoelle KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä pykälän 64 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.