Tarkastuslautakunta, kokous 14.8.2018

§ 63 Omistajaohjaus 

TRE:5244/00.05.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen omistajaohjaukseen.

Kokoukseen on kutsuttu liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ja konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummola esittelemään aihetta.

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.