Tarkastuslautakunta, kokous 14.8.2018

§ 65 Tarkastuslautakunnan jaostojen puheenjohtajien ja jäsenten valitseminen  

TRE:5238/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pyh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta asettaa keskuudestaan tarvittavat tarkastusjaostot ja päättää niiden tehtävistä. Tarkastuslautakunnan suunnitteluseminaarissa 13.6 sovittiin, että vuodelle 2018 perustetaan kaksi jaostoa. Jaostojen jäsenten valinnassa tulee noudattaa lakia naisten ja miesten tasa-arvosta, joka edellyttää, että kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta valitsee I jaoston jäseniksi tarkastuslautakunnan jäsenet:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

II jaoston jäseniksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

I jaoston puheenjohtajaksi valitaan Peter Löfberg ja varapuheenjohtajaksi ____________________
II jaoston puheenjohtajaksi valitaan Esa Kanerva ja varapuheenjohtajaksi ____________________
Jaostojen esittelijöinä toimivat kaupunginreviisori ja reviisori.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi I jaoston jäseniksi tarkastuslautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Peter Löfberg
Varapuheenjohtaja Auli Korhonen
Jäsen Anne Sällylä
Jäsen Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Jäsen Ilkka Veiström
Jäsen Reima Lampinen

II jaoston jäseniksi valittiin tarkastuslautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Esa Kanerva
Varapuheenjohtaja Heikki Luoto
Jäsen Satu Hursti
Jäsen Maarit Takala
Jäsen Sampsa Rantanen

Jaostojen esittelijöinä toimivat kaupunginreviisori ja reviisori.