Tarkastuslautakunta, kokous 14.8.2018

§ 66 Tarkastuslautakunnan kokoukset v. 2018 

TRE:8460/00.00.03/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 29.5.2018 vahvistanut syksyn 2018 kokouksien päivät.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunnan kokousaikatauluun tehdään seuraavat muutokset:

  • kokouspäivä 28.8. klo 12 muutetaan jaoston 2 kokouspäiväksi
  • lisätään kokouspäivä 23.10. klo 9 jaoston 1 ja klo 13 jaoston 2
  • poistetaan kokouspäivä 13.11.
  • kokouspäivä 27.11. klo 9 muutetaan jaoston 1 kokouspäiväksi

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.