Tarkastuslautakunta, kokous 14.8.2018

§ 64 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2018 

TRE:5237/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja työohjelma vuosittain kullekin tilikaudelle. Tarkastussuunnitelma ja työohjelma on toimitettava tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tilintarkastaja on valmistellut vuoden 2018 työohjelman, joka esitellään kokouksessa.


  

 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Tampereen kaupungin tilintarkastajan KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n työohjelman vuodelle 2018.

Tilintarkastajan työohjelma on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom.15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja ja tiedon antaminen niistä vaarantaisi tarkastuksen toteutumisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.