Tarkastuslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019 

TRE:163/00.01.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava asia:

Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 239 Tarkastuslautakunnan täydennysvaali.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.