Tarkastuslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijapäätöksen otto-oikeuden käyttäminen tarkastuslautakunnassa 

TRE:171/00.02.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut seuraava kaupunginreviisorin viranhaltijapäätös:

11.12.2018 § 4 Toimeksianto tilintarkastajalle koskien kaupunginhallituksen konsernijaoston ja konsernihallinnon toimien lainmukaisuutta.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmenevää päätöstä ei oteta tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.