Tarkastuslautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Kanerva ja Reima Lampinen (varalle Ilkka Veiström ja Maarit Takala).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.