Tarkastuslautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 

TRE:196/00.01.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava asia:

Kaupunginvaltuusto 18.12.12017 § 339 Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2018-2020 arviointisuunnitelma.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.