Tarkastuslautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tarkastustoimen v. 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:6762/02.02.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunkireviisori Erja Viitala puh. 040-552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017. Hallintosäännön 76 § 2 mom. 1) kohdan mukaan lautakunta hyväksyy tarkastustoimen vuosisuunnitelman, joka on osa konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmaa.

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, onko kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan talven 2017-2018 aikana, joten vuoden 2018 tilintarkastuksen kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Tarkastustoimen talousarvion toimintamenojen kokonaismäärä on sitova valtuustoon ja tarkastuslautakuntaan nähden. Tarkastustoimen kokonaismenot vuodelle 2018 ovat 409 200 euroa.

Päätösehdotus oli

Tarkastustoimen palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2018 hyväksytään sekä todetaan, että talousarvion kokonaismäärä on sitovia valtuustoon ja lautakuntaan nähden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.