Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle, Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikainen toimitusjohtaja Petri Jokelalle ja tarkastuspäällikkö Kaj Paleniukselle pykälän 41 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.