Tarkastuslautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Veiström ja Maarit Takala (varalle Auli Korhonen ja Anne Sällylä).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.