Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2019

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Takala ja Anne Sällylä (varalle Satu Keski-Saari ja Saila Joutsio).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.