Tarkastuslautakunta, kokous 26.11.2019

§ 130 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjatarkastajiksi valitaan Saila Joutsio ja Maarit Takala (varalle Anne Sällylä ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.