Tarkastuslautakunta, kokous 26.11.2019

§ 134 Tarkastuslautakunnan työohjelma syyskaudelle 2019

TRE:4095/00.05.00/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelman syyskaudelle 2019 kokouksessaan 13.6.2019. Syksyn kuluessa on ilmennyt tarpeita muuttaa työohjelmaa.

Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja. Kokouksessa esitetään työohjelmaan tarvittavat muutosesitykset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Peter Löfberg, varapuheenjohtaja Esa Kanerva, Auli Korhonen ja Sampsa Rantanen ilmoittivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä tarkastuslautakunnan työohjelmaa syyskaudelle 2019 ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5 kohdan perusteella. Hallintosäännön 130 §:n mukaisesti kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Heikki Luoto.