Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

§ 29 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa pormestari Lauri Lylylle ja talousjohtaja Jukka Männikölle pykälän 30 käsittelyn ajaksi ja kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 31 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa pormestari Lauri Lylylle ja talousjohtaja Jukka Männikölle pykälän 30 käsittelyn ajaksi ja kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälien 30-31 käsittelyn ajaksi.