Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Veiström ja Sampsa Rantanen (varalle Maarit Takala ja Esa Kanerva).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.