Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

§ 31 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 

TRE:7973/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Peter Löfberg, varapuheenjohtaja Esa Kanerva ja Auli Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä omistajaohjausta ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) kohdan perusteella. Hallintosäännön 130 §:n mukaisesti kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Heikki Luoto. Lisäksi Auli Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen Särkänniemi Oy:n asian käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5) kohdan perusteella. Korhonen oli poissa asian käsittelyn ajan.