Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

TRE:3090/07.01.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018. Tällä hetkellä sovellettavan henkilötietolain pääperiaatteet säilyvät yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kuitenkin myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle. Tällainen on esimerkiksi rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kokouksessa kuullaan kaupungin tietosuojavastaava Ari Andreassonin esitys siitä, miten kaupunki on varautunut tietosuoja-asetuksen soveltamiseen.

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.