Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa tietosuojavastaava Ari Andreassonille pykälän 48 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.