Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reima Lampinen ja Heikki Luoto (varalle Satu Hursti ja Ilkka Veiström).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Hursti ja Heikki Luoto (varalle Ilkka Veiström).