Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Tampere-talossa (lisäpykälä) 

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari järjestetään 4.6.2018 Tampere-talossa. Seminaarissa käydään läpi vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia, Tampereen kaupungin väestöskenaarioita sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta.

Valtuuston talous- ja strategiaseminaariin oikeutetaan osallistumaan varsinaiset valtuutetut, joka valtuustoryhmästä jokaista alkavaa viittä valtuutettua kohden yksi varavaltuutettu (varsinaisten valtuutettujen tilalle ei kutsuta muita varavaltuutettuja), nykyisten lautakuntien tamperelaiset jäsenet, kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja ja liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta. Lisäksi seminaariin kutsutaan pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, liikelaitosten toimitusjohtajat, palveluryhmien johtajat, konsernihallinnon johtoryhmä, tarkastusjohtaja sekä muita talousarvion valmistelun kannalta keskeisiä virkamiehiä.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaariin 4.6.2018.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä hallintosäännön liitteen 1 mukaiset luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012 luottamushenkilökoulutus.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.